DAIKIN INV AC FTKY50UV16V3 (1.5 TON 3 STAR)

DAIKIN INV AC FTKY50UV16V3 (1.5 TON 3 STAR)